دیدنی های دهلی

دهلی به عنوان پایتخت هند از نظر جاذبه های گردشگری نیز بسیار غنی است. بازدید از جاهای دیدنی دهلی را در سفر به دهلی به شما پیشنهاد می کنیم.