دیدنی های جیپور

جیپور نیز مانند سایر شهرهای توریستی هند جاذبه های گردشگری زیادی دارد، جاهای دیدنی جیپور را میتوان اصلی ترین دلیل سفر به این شهر دانست.